1. Kas ir DATAMED sistēma? Kāpēc tajā pieejami medicīnisko izmeklējumu rezultāti?

DATAMED ir medicīnas diagnostikas informācijas sistēma, kuru medicīnas iestādes izmanto operatīvā ārstniecības procesa nodrošināšanai, izmeklējumu aprakstīšanai, kā arī saglabāšanai un piekļuves nodrošināšanai speciālistiem un pacientiem.

Vairāk kā 80 Valsts, pašvaldību un privātas klīnikas, laboratorijas, vairāk kā 600 ģīmenes ārsti  ikdienā izmanto šo risinājumu, kas sniedz iespēju strādāt ar digitālā veidā pieejamu izmeklējumu. Dienā sistēmā darbojas ap 2 000 ārsti un līdz 10 000 pacienti. Vienlaikus pacienti ietaupa laiku un naudu, lai saņemtu un nogādātu izmeklējumu rezultātus citai iestādei, ģimenes ārstam, apdrošinātājam u.c., kad paša pacienta klātbūtne nav nepieciešama. Savukārt ārkārtas situāciju gadījumos, kad jāglābj pacienta veselība un dzīvība, izmeklējumus DATAMED sistēmā iestādes var operatīvi pārsūtīt vajadzīgajiem speciālistiem.

Dažas izmeklējumu veikušās iestādes DATAMED sistēmā neiesūta rezultātus, bet dod iespēju pacientam izsaukt tos no iestādes sistēmas. Autentificējoties sistēmā, pacienta pieprasījums tiek uzskatīts par oficiālu pieteikumu attiecīgajai iestādei izsniegt pacienta pieprasītos dokumentus.

2. Kādēļ šāda sistēma ir nepieciešama pacientiem?

Vairāki dažādu veidu izmeklējumu rezultāti, pieejami vienuviet, vienā sistēmā, nevis jāmeklē pa dažādām iestādēm, sistēmām, arhīviem, papīriem utml. Pacienti ietaupa lielu laiku un naudu, lai saņemtu un nogādātu izmeklējumu citai iestādei, ģimenes ārstam, apdrošinātājam uc., kad paša pacienta klātbūtne nav nepieciešama.

DATAMED atvieglo ārstēšanās procedūru iedzīvotājiem, kas nokļuvuši ārzemēs, kad nepieciešami agrāk veiktie izmeklējumi.

Ārkārtas situāciju gadījumos, kad jāglābj pacienta veselība un dzīvība, izmeklējumus DATAMED sistēmā medicīnas iestādes var operatīvi pārsūtīt vajadzīgajiem speciālistiem.

Veselības aprūpes nozarē kā aktualitāte tiek minēta atkārtotu izmeklējumu veikšanas samazināšana. DATAMED sekmē, lai netiktu veikti atkārtotie izmeklējumi, tādējādi ietaupot naudu valstij un pacientam, kā arī neveicot atkārtotu apstarošanu. Ja vajadzīgais izmeklējums veikts nesen citur, to vairumā gadījumu iespējams aplūkot DATAMED sistēmā.

Izmeklējumu rezultātu sūtīšana e-pastā ir nedroša, un DATAMED pēc iespējas neiesaka sensitīvo informāciju nosūtīt e-pastā, bet rekomendē rezultātu piekļuvei izmantot slēgtas informācijas sistēmas ar valstī atzītiem personu autentifikācijas rīkiem.

3. Kāds tam ir juridiskais pamatojums?

Starp medicīnas iestādēm un DATAMED ir noslēgti sadarbības līgumi, kas regulē sadarbības nosacījumus, pušu atbildību, sistēmas funkcionalitāti, drošību, piekļuves tiesības u.c. nosacījumus.

Attiecīgo līgumu un fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē medicīnas iestāde  ir uzskatāma par Pārzini, bet  DATAMED, gadījumos, kad tas veic fizisko personu datu apstrādi Pārziņa uzdevumā, ir uzskatāms par datu Apstrādātāju (operatoru). Apstrādātājs darbības, kas ir saistītas ar fizisko personu datu apstrādi veic Pārziņa uzdevumā un Pārzinis uzņemas atbildību par šo darbību atbilstību fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Pārzinim (medicīnas iestādei) ir tiesības apstrādāt personas (pacienta) datus bez pacienta piekrišanas Pacientu tiesību likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos.

Pārziņiem, kas veic sensitīvo personas datu (tātad arī medicīnisko datu apstrādi) saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu ir jānorīko datu aizsardzības speciālists, kurš atbild par personas datu apstrādi.

Ja pacientam šķiet, ka tas nav informēts par savu datu apstrādi, tam ir jāvēršas attiecīgajā medicīnas iestādē ar lūgumu pamatot datu apstrādi vai izbeigt konkrēta pacienta datu apstrādi. Tikai lūdzam ņemt vērā, ka mūsdienās bez personas datu reģistrēšanas un apstrādes ārstniecības pakalpojumu sniegšanas iespējas ir ļoti ierobežotas.

Iestādei nav pienākums ar pacientu saskaņot sadarbības partnerus un informācijas sistēmu ražotājus, ko tā izvēlas savu darba vai ārstniecības procesu nodrošināšanai, tai skaitā, rezultātu izsniegšanai pacientiem. Pēc pacienta (datu subjekta) pieprasījuma iestādei (pārzinim) ir jānorāda, kas ir tās datu apstrādātāji (operatori).

4. Kas piekļūst manam izmeklējumam?

- Medicīnas iestāde, kas veic izmeklējumu, tās darbinieki, ārsts, kas nosūta uz izmeklējumu, sava darba nodrošināšanai, ārstniecības mērķiem;
- Pacients - tikai savam izmeklējumam, balstoties uz iestādes izsniegtiem rekvizītiem, vai autentificējoties ar internetbanku vai eID;
- Organizācija vai persona, kam izmeklējumu veikusī iestāde vai pacients ir nodevis konkrēta izmeklējuma piekļuves tiesības vai rekvizītus, piemēram, cita medicīnas iestāde, ārstniecības persona, apdrošinātājs, tiesībsargājošās iestādes.

Piemēram, reģionālā slimnīca, kas veikusi rentgena izmeklējumu, pacienta ārstniecības mērķu sasniegšanai var nodot piekļuves tiesības šīm izmeklējumam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, lai operatīvi glābtu pacientus akūtos gadījumos.

Tā kā medicīnas iestāde ir datu bāzes pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, tad pacients var vērsties pie tās ar lūgumu izsniegt pilnu informāciju par personām, kas ir piekļuvušas pacienta izmeklējumam.

5. Kāpēc mans izmeklējumus nav atrodams DATAMED sistēmā?

Tas var būt sekojošu iemeslu dēļ:

- sadarbības iestāde iesūta tikai dažu veidu izmeklējumus, piemēram, laboratorijas rezultātus iesūta, bet rentgenus - neiesūta;
- izmeklējums satur nekorektu, vai formātam neatbilstošu personas kodu, un var parādīties sistēmā, kad iestāde izlabo kļūdu;
- izmeklējums netika nosūtīts uz DATAMED sistēmu tehnisku vai citu iemeslu dēļ;
- iestāde, kur veikts izmeklējums, attiecīgajā brīdī nav DATAMED sadarbības iestāde (ar šī brīža sadarbības iestādēm varat iepazīties mājaslapas sadaļā Klienti).

Ja izmeklējums veikts, bet Jūs to neatrodat DATAMED sistēmā, lūdzu, vērsieties pie attiecīgās medicīnas iestādes ar lūgumu pārbaudīt, kādēļ tas nav nosūtīts un nosūtīt pacientam.

6. Kādā veidā es varu ieiet DATAMED sistēmā un apskatīt savus izmeklējumus?

- Jūs varat pierakstīties sistēmā, izmantojot internetbanku, eID karti. Ar šo autorizācijas veidu Jums ir nodrošināta bezmaksas piekļuve portālā Jūsu izmeklējumiem 30 dienu laikā pēc to veikšanas datuma. Šajā laikā Jūs varat lejupielādēt un saglabāt izmeklējumu savā datu nesējā. Ar slēdzeni apzīmēti vecāki izmeklējumi.

- Jūs varat autorizēties ar medicīnas iestāžu izsniegtiem vai atsūtītiem izmeklējuma piekļuves rekvizītiem (lietotājvārdu un paroli), kurus iestāde Jums izsniegusi uz izdrukas vai nosūtījusi uz Jūsu e-pastu. Šajā gadījumā Jums būs beztermiņa piekļuve attiecīgajam konkrētam izmeklējumam.

7. Ko darīt, ja pacientam nav internetbankas vai eID kartes? Ārzemnieku, bērnu izmeklējumi.

Bērnu un aizbilstamo izmeklējumi

Aplūkot un lejupielādēt savu aizbilstamo (tsk. nepilngadīgo bērnu) medicīnisko izmeklējumu rezultātus tagad ir iespējams dažu sekunžu laikā! DATAMED izstrādātās sistēmas jaunākās funkcijas nodrošina autentificētās personas aktuālā aizbildņa statusa pārbaudi oficiālajos reģistros, un attiecīgo aizbilstamo personu izmeklējumu datu uzrādīšanu.

Lai piekļūtu funkcijai, pieslēdzieties un droši autentificējieties sistēmā, tad spiediet pogu "MANI AIZBILSTAMIE".

Jaunajiem vecākiem jāņem vērā, ka, kamēr bērnam nav piešķirts personas kods, tas neparādās arī jaundzimušo izmeklējumos, un sistēma tos nevar piesaistīt aizbilstamo personu datiem.

Ja esat ārzemnieks, kam nav Latvijas personas kods, vai neizmantojat nevienu no pieslēgtajām Internetbankām, vai vēlaties piekļūt citas personas izmeklējumam, pieprasiet attiecīgajā iestādē - un iestāde vai attiecīgais pacients var Jums nosūtīt izmeklējuma rezultātu, izmantojot 2 faktoru piekļuvi: 1) saite uz izmeklējumu e-pastā, un 2) parole - tālrunī.

Ieejot DM portālā, ievadiet sava mobilā tālruņa numuru (to pašu, ko norādījāt reģistrējoties izmeklējumam, vai ko norādījis sūtītājs).

Uz Jūsu mobilo tālruni tiks nosūtīts piekļuves kods (derīgs 10 minūtes), kuru ievadot, Jums būs iespēja izmeklējuma dokumentu apskatīt, lejupielādēt saglabāšanai vai pārsūtīt.

Ja izmeklējumam nepieciešams piekļūt atkārtoti, jāklikšķina e-pastā saņemtā saite, un, ja autorizēsieties ar mobilo telefonu, saņemsiet jaunu piekļuves kodu.

Citos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar iestādi, kur tika veikts izmeklējums, un noskaidrojiet, kādā veidā varat saņemt izmeklējuma rezultātus. Iestāde Jums var izsniegt, piemēram, rentgenfilmas izdrukas,  CD/DVD ar izmeklējumu, piekļuves rekvizītus konkrētam izmeklējumam DATAMED sistēmā. Vairākas iestādes nosūta rezultātus arī uz Valsts e-Veselības sistēmu.

8. Par ko ir jāmaksā DATAMED sistēmā?

Ja iestāde pacientam izsniedz izmeklējuma piekļuves rekvizītus, tad šis izmeklējums DATAMED portālā pacientam ir pieejams bez maksas un bez noilguma. Tas notiek 99.5% gadījumos - proti, pacients gandrīz vienmēr portālu izmanto bez maksas, lietojot iestādes izsniegtus piekļuves rekvizītus.

Saskaņā ar statistiku, tikai aptuveni 5 gadījumos no 1000 pacienti izmanto maksas pakalpojumu piekļuvei saviem datiem DATAMED portālā. Tie ir gadījumi, kad pacienti nevar vai nevēlas saņemt individuālā izmeklējuma piekļuves rekvizītus portālā, vai neizmanto iestādes sniegtās iespējas saņemt rezultātus klātienē iestādē vai tās informācijas sistēmā.

Minētais pakalpojums nekādā veidā neierobežo pacienta tiesības saņemt izmeklējumu rezultātus un citu informāciju medicīnas iestādē bez maksas, saskaņā ar tās iekšējo kārtību. Pacients var izvēlēties - vai nu pieprasīt izmeklējumus iestādē parastā kārtībā, vai piekļūt tiem ātrā un ērtā veidā DATAMED portālā, jebkurā diennakts laikā vai pasaules malā, par to samaksājot nelielu portāla izmantošanas komisiju.

Pirms samaksas veikšanas pacientam tiek uzrādīta informācija par visiem sistēmā pieejamiem izmeklējumu rezultātiem, un pacients var izlemt, vai tie ir nepieciešami un pakalpojums ir jāiegādājas.

Esam kopīgi ar vairumu ārstniecības iestādēm noteikuši, ka 30 dienu laikā pēc izmeklējuma veikšanas portāla piekļuve izmeklējumiem ir bez maksas. Dažas ārstniecības iestādes nodrošina saviem pacientiem beztermiņa un bezmaksas piekļuves.

DATAMED pamatdarbība ir informācijas sistēmu izstrāde un nodrošināšana medicīnas iestādēm. Pacientu piekļuves portāls ir papildus radīta ērtība, funkcionalitāte, kur maksa par portāla abonementu sedz drošas autentifikācijas, internetbanku izmaksas, portāla izstrādi un uzturēšanu.

9. Kāpēc man nesanāk ieiet iekšā DATAMED sistēmā ar izsniegto lietotājvārdu un paroli?

Lūdzu, pārbaudiet, vai lietotāju un paroli esat ierakstījuši atbilstošajos laukos, vai Jūs izmantojat tikai lielos latiņu burtus un ciparus, vai nav nejauši ievadīts atstarpes simbols? Ja Jums joprojām nesanāk autorizēties DATAMED sistēmā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

10. Vai iestādes izsniegtā parole ir derīga tikai 30 dienas?

Iestādes izsniegtā piekļuve (izmeklējuma piekļuves rekvizīti) ir beztermiņa. Tā paredzēta piekļūšanai vienam konkrētam izmeklējumam.

Jūs varat saglabāt izmeklējumu no DATAMED sistēmas savā datorā vai datu nesējā.

11. Kā es varu saglabāt savu izmeklējumu savā datu nesējā vai diskā?

DATAMED sistēmā atveriet sadaļu “Ierakstīt CD/DVD”, kur ir pieejama instrukcija izmeklējumu saglabāšanai uz diska. Šajā sadaļā Jūs varat lejupielādēt izmeklējuma “.iso” failu, kuru pēc tam var saglabāt savā datu nesējā.

12. Kāpēc es neredzu ārsta aprakstu/slēdzienu?

Tas nozīmē, ka apraksts nav pievienots, vai atrodas sagatavošanas stadijā. Ja apraksts netiek pievienots pārāk ilgi, lūgums sazināties ar medicīnas iestādi, kur izmeklējums tika veikts.

13. Vai medicīnas iestādei ir pienākums izsniegt man bezmaksas piekļuvi izmeklējumam?

Medicīnas iestāde nosaka, kādā veidā tā nodrošina izmeklējumu rezultātu izsniegšanu pacientam, to regulē tās iekšējie noteikumi. Kā viena no bezmaksas piekļuves iespējām ir iestādes izsniegtā izmeklējuma piekļuve DATAMED sistēmā. Tādā veidā pacients iegūst pastāvīgu bezmaksas pieeju portālā šim izmeklējumam.

Saskaņā ar mūsu rīcībā esošu informāciju, piemēram, Valsts apmaksāto radioloģijas manipulāciju tarifā ir iekļautas attēlu izdrukas vai datu nesēja izmaksas dažiem izmeklējumu veidiem.

14. Kādēļ mani izmeklējumi tiek uzglabāti ārpus medicīnas iestādes, privāta uzņēmuma taisītā informācijas sistēmā?

Ārstniecības pakalpojums jānodrošina pēc iespējas kvalitatīvākā veidā, izmantojot piemērotākos un saimnieciski izdevīgākos tehnoloģiskos risinājumus. Normatīvie akti neierobežo nevienas organizācijas, tai skaitā, medicīnas iestāžu tiesības izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kā arī datu apstrādes veidu (papīra vai digitālā veidā), veikt datu apstrādi pašiem vai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus.

DATAMED sistēma tika izveidota kā ārpakalpojums, izdevīgāka alternatīva iestāžu iekšējo sistēmu izstrādei un iegādei, lai par iespējami zemākām izmaksām nodrošinātu iestādēm iespēju veikt ārstniecības procesu,  kā arī nodrošināt pacientiem izmeklējumu rezultātu piekļuvi. Risinājums ir konkurētspējīgs un bieži tiek izvēlēts kā piemērotākais risinājums iestāžu diagnostikas funkcijas atbalstam.

Jāatzīmē, ka nezinām nevienu lielu valsts vai medicīnas informācijas sistēmu, ko pilnībā būtu izstrādājusi un uzturētu valsts vai slimnīca. Tās izstrādā un uztur dažādi privāti IT uzņēmumi. Latvijas medicīnas iestādēs tiek izmantotas aptuveni 10 dažādas informācijas sistēmas, kurās tiek apstrādāti personu dati. Arī valsts e-Veselības sistēmu izstrādājuši vairāki IT uzņēmumi

15. Kā es varu pieprasīt izdzēst manus datus no sistēmas?

Informāciju par Jūsu personas datu, kas ir saglabāti vai pieejami Sistēmā, apstrādi, dzēšanu, labošanu vai bloķēšanu, vai citu informāciju saskaņā ar FPDAL noteikto, Jums ir jāpieprasa attiecīgajam Pārzinim, atkarībā no tā, kur katrs izmeklējums ir veikts.  DATAMED kā Apstrādātājam ir tiesības dzēst pārziņa Sistēmā saglabāto informāciju tikai Pārziņa uzdevumā. Līdz ar to, Jums ir jāvēršas pie attiecīgās medicīnas iestādes ar lūgumu dzēst vai ierobežot piekļuvi Jūsu datiem, un pēc attiecīga rīkojuma saņemšanas to nekavējoties nodrošināsim. Lūdzam ievērot, ka izmeklējumu vai citu datu dzēšana no medicīnas iestādē izmantojamām medicīnas informācijas sistēmām var apgrūtināt Jūsu medicīniskās aprūpes veikšanu.

16. Vai ir bezmaksas alternatīvas izmeklējumu rezultātu saņemšanai un piekļuvei?

Pastāv vairāki veidi un bezmaksas alternatīvas izmeklējumu rezultātu saņemšanai un piekļuvei:

1. Saņemt e-pastā unikālu saiti uz izmeklējumu DATAMED sistēmā (drošības apsvērumu dēļ sūtījums ir sadalīts 2 daļās: saite - e-pastā, parole - uz iestādē reģistrēto pacienta tālruni). Šie ir unikālie piekļuves rekvizīti, kas ir bez maksas, bez termiņa katram izmeklējumam atsevišķi;

2. DATAMED portālā, autentificējoties ar internetbanku, pacients var automātiski piekļūt visiem saviem izmeklējumiem no visām sadarbības iestādēm. 30 dienu laikā pēc izmeklējuma veikšanas bez maksas tos var lejupielādēt savā ierīcē;

3.Klātienē medicīnas iestādē izmeklē saņemt juma piekļuves paroli DATAMED portālā (bez maksas), izdruku uz papīra, rentgena filmu, DVD, katrā iestādē atsevišķi, saskaņā ar tās iespējām un noteikumiem;

4. Saņemt rezultātu iestādes “iekšējā” sistēmā, kur pieejami tikai šīs iestādes rezultāti;

5. Saņemt e-pastā rezultātu dokumentu (nav iespējams pievienot diagnostiskas kvalitātes radioloģijas attēlu. Dokuments jāšifrē.)

6. Aiz vien vairāk izmeklējumu rezultāti no iestāžu Informācijas sistēmām tiek sūtīti uz Valsts e-Veselības sistēmu pieejai tās lietotājiem - speciālistiem un pacientiem

17. Kur tieši glabājas mani dati? Vai tiem tiek nodrošinātas rezerves kopijas?

DATAMED izmanto specializētus, drošu datu centrus Latvijā, Rīgā, kas atbilst sekojošām prasībām:
Apsardze
Videonovērošana un drošības signalizācija
Ugunsdrošības signalizācija
Nepārtraukta elektropadeve
Klimata uzraudzība
Ugunsmūris (firewall)
Piekļuve iekārtām 24h diennaktī
Diennakts atbalsts problēmu gadījumā
Ātrs un stabils pieslēgums internetam
Serveru uzraudzība 24x7x365

Visiem datiem sistēmās tiek nodrošinātas rezerves kopijas.

18. Kam pieder DATAMED?

DATAMED ir pilnībā Latvijas kapitāla uzņēmums, kas pieder tā darbiniekiem. DATAMED medicīnas diagnostikas izmeklējumu arhīva sistēma tika radīta kā jaunuzņēmums (start-up) 2006.gadā, ieguldot īpašnieku privātos līdzekļus inovatīvā medicīnas IT risinājumā.

Mēs gan nodrošinām pakalpojumus Latvijā, gan arī radām inovatīvus IT risinājumus eksportam.

 

Pateicamies ar daudzajiem saņemtajiem Jūsu jautājumiem un priecāsimies atbildēt arī uz citiem!

Lūdzu, uzdodiet savus jautājumus, rakstot uz info@datamed.lv! Jautājumus un atbildes publicēsim un regulāri papildināsim.