COVID-19 testu rezultāti pieejami līdz 24h pēc materiāla nodošanas laboratorijā. Ja pēc 24h joprojām neesat rezultātu saņēmuši, vērsieties laboratorijā vai iestādē, kurā nodevāt analīzes.

Piekļuve savu bērnu izmeklējumiem

Aplūkot un lejupielādēt savu aizbilstamo (tsk. nepilngadīgo bērnu) izmeklējumus ir iespējams dažu sekunžu laikā! DATAMED nodrošina autentificētās personas aktuālā aizbildņa statusa pārbaudi oficiālajos reģistros, un attiecīgo aizbilstamo personu izmeklējumu datu uzrādīšanu.

Lai piekļūtu funkcijai, pieslēdzieties un droši autentificējieties sistēmā, tad spiediet pogu "MANI AIZBILSTAMIE".

Vecāki, izmantojiet šo funkciju savu bērnu izmeklējumu rezultātu piekļuvei!

 

Bezmaksas izmeklējumu rezultātu piekļuve

Pastāv vairāki veidi un bezmaksas alternatīvas izmeklējumu rezultātu saņemšanai un piekļuvei:

1. Saņemt e-pastā unikālu saiti uz izmeklējumu DATAMED sistēmā (drošības apsvērumu dēļ sūtījums ir sadalīts 2 daļās: saite - e-pastā, parole - uz iestādē reģistrēto pacienta tālruni). Šie ir unikālie piekļuves rekvizīti, kas ir bez maksas, bez termiņa katram izmeklējumam atsevišķi; pieprasiet iestādē.

2. DATAMED portālā, autentificējoties ar internetbanku, pacients var automātiski piekļūt visiem saviem izmeklējumiem no visām sadarbības iestādēm. 30 dienu laikā pēc izmeklējuma veikšanas bez maksas tos var apskatīt vai lejupielādēt savā ierīcē; pieejams automātiski.

3.Klātienē medicīnas iestādē izmeklē saņemt izmeklējuma piekļuves paroli DATAMED vai iestādes pacientu portālā (bez maksas), izdruku uz papīra, rentgena filmu, DVD, katrā iestādē atsevišķi, saskaņā ar tās iespējām un noteikumiem; izsniedz iestāde.

4. Aizvien vairāk izmeklējumu rezultāti no iestāžu Informācijas sistēmām tiek sūtīti uz Valsts e-Veselības sistēmu pieejai tās lietotājiem - speciālistiem un pacientiem. Statistika

Gadijumā, ja pacients neizvēlas augstāk minētās iespējas, ir iespējami maksas pakalpojumi operatīvai izmeklējumu arhīva piekļuvei

 

Meklējiet mūs Facebook, pierakstieties, saņemiet jaunumus: facebook.com/datamed.lv

 

ATTĀLINĀTU MEDICĪNAS KONSULTĀCIJU RĪKS ĀRSTIEM UN PACIENTIEM

- Droša pacientu identificēšana un pieraksts
- Online norēķins par pakalpojumu
- Nosūtītjumu, e-recepšu, Darba nespējas lapu saglabāšana pacienta un ārsta piekļuvei

Pacientam, lai pierakstītos ārsta konsultācijai, jāpierakstās DATAMED sistēmā ar internetbanku vai e-parakstu, jāizvēlas speciālists un jāpiesaka attālinātā konsultācija.

Ārstiem, lai sāktu sniegt attālinātās konsultācijas, uzzinātu detalizētu informāciju un pieslēgtos šai sistēmai, jāsūta pieprasījumu uz e-pastu.


DATAMED ir medicīnas diagnostikas informācijas sistēma, arhīvs, kuru vairums medicīnas iestādes izmanto medicīniskās diagnostikas funkciju nodrošināšanai, kā arī lai sniegtu pacientiem piekļuvi to izmeklējumu rezultātiem, aprakstiem. Pacienti tiem var piekļūt drošā veidā, izmantojot internetbanku autentifikācijas rīkus vai medicīnas iestāžu izsniegtos piekļuves rekvizītus.

Sistēmā iespējams strādāt ar jebkuru digitālā veidā izveidotu izmeklējumu vai dokumentu, to skaitā radioloģijas (vizuālās diagnostikas) attēliem ar aprakstiem, laboratoriju testēšanas pārskatiem, kardiogrammām, uc. izmeklējumiem. Šis ir moderns e-Veselības pakalpojums, kas pieejams jebkurai medicīnas iestādei un pacientam. Sīkāk

 

 

SIA “Datamed” 13.06.2019. ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/79 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.