Ārstniecības un diagnostikas iestādēm:

  • Radioloģijai - PACS, RIS, DICOM vai WEB formātā.

  • Laboratorijai - Laboratorijas Informācija sistēma (LIS) Laboratorijas procesa automatizācijai.

  • Kopējā Diagnostikas informācijas sistēma - arhīvs - Izmeklējumu vienkopus saglabāšana, arhivēšana, aplūkošana, pārsūtīšana, aprakstīšana gan iestādē, gan attālināti, no jebkuras vietas Internet tīklā.

  • Pacientu plūsmas vadības sistēma Intouch with Health - Pacienta pašreģistrācija, pašapkalpošanās kioski, virzība pa kabinetiem un ārstiem

Iedzīvotājiem, iestāžu pacientiem:

  • Medicīniskās diagnostikas informācijas sistēma DATAMED, kurā iespējams piekļūt saviem medicīnas iestādēs veiktajiem izmeklējumiem, izmantojot medicīnas iestāžu izsniegtos piekļuves rekvizītus.

Medicīniskās diagnostikas informācijas sistēma DATAMED

Konsultāciju pakalpojumi

DATAMED speciālisti nodrošina Jūsu iestādes Vizuālās diagnostikas iekārtu un ierīču pieslēgšanu PACS arhīvam, nodrošina lietotāju apmācību, papildu ierīču pieslēgšanu, tehnisko atbalstu, problēmu risināšanu un citas saistītās konsultācijas.

Papildus piedāvājam konsultāciju pakalpojumus veselības aprūpes iestāžu tehnoloģiju ieviešanai, partneru finansējuma piesaistei, projektu izstrādei un vadībai.

Veicam iestāžu Informācijas sistēmu pārbaudi atbilstībai likumam par Personu datu aizsardzību, nodrošinām sertificēta datu aizsardzības speciālista konsultācijas un procesu uzraudzību.

Vizuālās diagnostikas izmeklējumu attālināta aprakstīšana

Katru dienu DATAMED sistēmā ienāk vairāki tūkstoši radioloģijas attēlu. Mūsu sadarbības iestādēm tā ir iespēja sniegt savus profesionālos pakalpojumus – veikt aprakstus, sniegt konsultācijas, operatīvi apstrādāt izmeklējumus. Ja arī Jūsu iestādē rodas nepieciešamība pēc radiologa attālinātas piesaistes, to iespējams operatīvi nodrošināt.

Izmantojot DATAMED tīklu, izmeklējumu aprakstīšanu var veikt jebkurš radiologs/speciālists, nosakot savas izmaksas un vienojoties ar katru iestādi par nosacījumiem.