DATAMED pārstāv LIS ražotāju Medap Systems Medap LIS - LIS sistēmas, kas ieviestas lielākajās Latvijas laboratorijās kā arī ārvalstīs. Šīs sistēmas darbojas vairākus gadus un tiek nepārtraukti papildinātas un uzlabotas, piemērojoties nozares un tehnoloģiju attīstībai.

Laboratorijas Informācijas sistēma LIS

Vairāk kā 100 instalācijas, plaša klientu bāze
Ap 300 pieslēgti analizatoru modeļi saraksts
Vairāk kā 15 gadu pieredze vairākās valstīs


Kādēļ medicīniskajā laboratorijā jāievieš Laboratorijas Informācijas sistēma?

Ieguvumi.

  1. Izmeklējumu apstrādes laiks būtiski samazinās, kas ļauj ātrāk diagnosticēt un uzlabo medicīniskās aprūpes kvalitāti;
  2. Samazinās kļūdu un zaudētās informācijas apjoms izmeklējumos, pacientu datos un medicīniskajā informācijā;
  3. Pakāpeniska papīra dokumentu izskaušana, samazinās ārsta patērētais laiks informācijas ievadei un apstrādei, palielinās laiks medicīniskiem uzdevumiem;
  4. Iespēja informāciju apkopot, saglabāt, arhivēt elektroniski, automātiski nodot slimnīcas, valsts vai eVeselības informācijas sistēmām;
  5. Informācijas sistēmas nodrošina attālinātu piekļuvi izmeklējumu rezultātiem ne tikai laboratorijā, bet citās medicīnas iestādes nodaļās, kā arī ģimenes ārstiem un pacientiem.
  6. Laboratorijas darbu iespējams labāk sistematizēt, standartizēt, fiksēt procesus un lietotāju darbības jebkurā sistēmas darbības posmā;
  7. Tiek nodrošināta automātiskā kvalitātes kontrole. LIS ieviešana atbilst laboratoriju akreditācijas prasībām;
  8. DATAMED piedāvātā LIS ir savienota ar populārākajām Latvijā izmantojamām informācijas sistēmām – Ārsta birojs, Smart medical, DATAMED diagnostikas IS;
  9. Starp alternatīviem risinājumiem vislielākais instalāciju skaits, liela, stabila izstrādes un uzturēšanas komanda, kas ļauj operatīvi ieviest aktuālās izmaiņas, nodrošināt sistēmas nepārtrauktu apkalpošanu un darbību;
  10. DATAMED piedāvāto LIS izmanto Latvijas lielākās medicīniskās laboratorijas, kā arī sistēmu  izmanto nelielas laboratorijas, pilnībā saglabājot visu LIS funkcionalitāti.

LIS ir programmatūras un aparatūras komplekss, kas ir speciāli izveidots medicīniskās klīniskās diagnostiskās laboratorijas vajadzībām. LIS nodrošina datu iegūšanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī tehnoloģisko procesu, vadības un komunikācijas automatizāciju.

LIS sekmīgai ieviešanai ir vairāk nekā piecpadsmit gadu vēsture, un tā kalpo dažādas jaudas laboratorijām: no dažiem desmitiem līdz tūkstošiem materiālu dienā.

LIS sistēmu raksturo augstā tehnoloģisko procesu automatizācijas pakāpe. LIS ir pievienoti vairāk kā 200 dažādu ražotāju analizatoru modeļi, katram izstrādājot unikālu savienojuma un vadības programmatūru (driveri).  un unikāliem mikrotermināliem manuālai rezultātu ievadei. Laboratoriju sadarbības partneriem noderēs viena no LIS papildu iespējām, proti, noslīpēts mehānisms testēšanas uzdevumu nodošanai apakšlīguma laboratorijai un testēšanas pārskatu atpakaļsaņemšana un integrēšana sistēmā.

Galvenās LIS funkcijas

Ziņu par pacientu reģistrācija
Ziņu par pasūtījumu, materiālu reģistrācija un to marķēšana
Darba žurnāli
Nosūtījumu un materiālu reģistrācija
Uzdevumu nosūtīšana analizatoriem un darba vietām
Darba procesu monitorings
Rezultātu iegūšana, apstiprināšana
Testēšanas pārskatu veidošana
Testēšanas pārskatu izsniegšana
Rezultātu pārskatu arhīvs
Kvalitātes kontrole
Statistiskie pārskati
Integrācija ar ārējām informācijas sistēmām, ziņojumu apmaiņas vārteja (Gateway) un datu imports un eksports
Sistēmas un lietotāju dokumentācija
Mikrodatoru pieslēgumi - 3 analizatoru pieslēgšana, nav nepieciešamības pēc atsevišķiem datoriem katram analizatoram
Mikrotermināļi - formulu skaitīšanai, svītru kodu nolasei

 

LIS sistēmas moduļi

Reģistratūra, pacienta kartīte, materiāla kartīte, izdruka, atskaites, procesu trekers, apstiprināšana, manuālā ievade, rediģēšana, iepriekšējo izmeklējumu datubāze
Laboratorijas darba vietas
XT2™ Gateway integrācijas risinājums (vārteja) LIS savienošanu ar ārējam informācijas sistēmām, savstarpējai datu apmaiņai. Funkcionalitāte iekļauj: Klasifikatoru sinhronizāciju, Darba uzdevuma nodošana no SIS uz LIS, rezultātu imports no LIS uz SIS.
Uz šo brīdi ir veikta integrācija ar sekojošiem risinājumiem, saskaņā ar LIS ražotāja specifikāciju: Ārsta birojs (Meditec SIA), SmartMedical (BlueBridge SIA), DATAMED IS (DATAMED SIA)
Analizatora pieslēgšanas programmas. Analizatori tiek iedalīti vairākās grupās, atkarībā no to tehniskajām iespējām saņemt elektroniskus darba uzdevumus (worklist), iepriekšējās pieredzes līdzīgu analizatoru vadības un savienojuma programmatūras (draiveru) izstrādē, kā arī analizatoru tehniskās sarežģītības, protokolu un ražotāja dokumentācijas, un izstrādes specifikas. Analizatoru pieslēgšanas moduli iespējams iegādāties atsevišķi, lai savienotu to ar iestādes Informācijas sistēmu, HIS.
Kvalitātes kontrole. Kontroles mērījumu datu automātiskā analīze;
Ševharta karšu aizpildīšana un automātiskie kontroles brīdinājumi;
Brīva noteikumu izvēle daudznoteikumu (multirules) kontrolei.
Analizatoru iekšējās kontroles rezultātu automātiskā iegūšana un izmantošana kontroles sistēmā

Medap TL Terminal- neliela izmēra termināls-summators manuālai datu ievadei laboratorijā, kas aizvieto datoru, ir izmantojams agresīvā vidē un vienkārši lietojams.

Klienti un atsauksmes

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Ventspils slimnīca)
NMS-Laboratorija
Veselības centrs 4
Medicīnas centrs SIA “ELITE”
Veselības centrs “IMANTA”
Latvijas Jūras Medicīnas centrs
Rīgas Reprodukcijas Centrs
Centrālā Laboratorija (līdz 2014g.)
Pulss 5
Via Una poliklīnika
VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"
Un vairāk nekā 100 laboratorijas Krievijā, Kazahstānā un Ukrainā.